2019. aasta kevadel tegi Lätis Jelgava linnas asuv Zemgale Regiooni Inimressursside ja Kompententside Arenduskeskus Eesti Klassiõpetajate Liidule ettepaneku osaleda Erasmus+ projektis „Pedagoogide töösüsteem laste lugemisoskuse arendamiseks” (”Work system for pedagogues to develop children’s reading literacy”, Nr. 2019-1-LV01-KA201-060438). Projektis osales ka Šiauliai Linna Munitsipaalkoolituskeskus Leedust.

Projekti tulemusena loodi õpetajate käsiraamat, töötati välja õpetajate koolitusprogramm ning koolitati lasteaia- ja kooliõpetajaid.

Kaasaegse hariduse omandamisega määratakse, et laps omandab teadmisi ja oskusi, kujundab hoiakuid ja kogemusi, mis oleksid tulevikus olulised elukvaliteedi kujundamisel. Lugemisoskus on üks olulisemaid komponente teadmiste, oskuste, kogemuste ja hoiakute arenguprotsessis. Olles teadlik lugemisoskuse aktuaalsusest, on projektis tegutsenud õpetajad rahul, et nad said võimaluse osaleda selles harivas projektis, pakkuda sisu ja metoodilist tuge Läti, Leedu ja Eesti õpetajatele laste lugemisoskuse arendamisel.

Projekti „Pedagoogide töösüsteem laste lugemisoskuse arendamiseks“ raames töötati välja käsiraamat kõigile, kellel on teaduslik ja sügav huvi lapse lugemisoskuse arendamise seisukohtade suhtes. Käsiraamat sisaldab teoreetilisi juhiseid lugemisoskuse kontseptsiooni kohta, sellega seotud komponente, lugemisprotsessi ja lapse ealiste omaduste iseloomustust lugemisoskuse arendamise kontekstis. Meetodeid selgitatakse praktiliste harjutuste kaudu, neid kirjeldatakse ja illustreeritakse. Kolme riigi õpetajad-eksperdid proovisid teiste riikide kolleegide kasutatavaid meetodeid ning valisid koostöös välja parimad meetodid ja võtted. Koos käsiraamatu kallal töötades loodi ühtne metoodiline lähenemisviis, vähendati keelelisi erinevusi ja laiendati lugemisharjutustes kavandatud laste vanuse piire. Käsiraamat anti välja eesti, läti, leedu ja inglise keeles.

Projekti raames välja töötatud koolitusprogrammi alusel toimus 22. veebruaril 2021 veebikoolitus laste lugemisoskuse arendamisest Tartu ja Tartumaa ning Põlva ja Põlvamaa lasteaia- ja kooliõpetajatele. Kokku osales 94 õpetajat. Koolitust juhtis projekti Eesti poolne koordinaator Piret Jõul. Koolitajateks olid Eesti poolsed õpetajad-eksperdid Leoonika Kleimann-Leimann Tartu Poku Lasteaiast, Kristiina Bergmann Kõrveküla Lasteaiast Päikeseratas, Tuuli Helk Kõrveküla Põhikoolist ja Raina Uibo Põlva Koolist. Koolitus oli üles ehitatud vanuseastmete kaupa, lastest alates 1,5-aastastest kuni 12-aastasteni. Koolitus oli peamiselt praktilist laadi, et võimalikult palju tutvustada projekti käigus loodud õpetajate käsiraamatut. Leoonika Kleimann-Leimann andis põhjaliku ülevaate väikelapsest ja teda ümbritsevast keskkonnast ning lugemise eeltingimuste loomisest. Kristiina Bergmann jätkas eelkooliealiste laste lugemisoskuse arendamisest, pearõhk tehnilisel lugemisoskuse arendamisel. Tuuli Helki koolituse osa hõlmas I kooliastme õpilaste sisulist lugemisoskuse arendamist. Koolituse lõpetas Raina Uibo II kooliastme õpilastele suunatud meetodite ja võtete tutvustamisega- kuidas lugemine on kõikjal meie ümber ja mil viisil saame õpilast toetada lugemisel õppeprotsessis erinevates ainetes.

Projekti „Pedagoogide töösüsteem laste lugemisoskuse arendamiseks“ meeskond loodab, et projektis välja töötatud käsiraamatut kasutatakse aktiivselt Baltimaade haridusruumis ning see annab õpetajatele uusi impulsse laste lugemisoskuse arendamisel ja edendamisel.

Projekti lõpetab veebikonverents 18. märtsil 2021 kell 13.00-16.00. Konverentsist on osa võtma kutsutud kõik, keda kõnetab laste lugemisoskuse arendamine. Eesti Klassiõpetajate Liidu liikmed ja koolitusel osalenud õpetajad on juba saanud kutse lõpukonverentsile.

Link käsiraamatu juurde: https://bit.ly/lugemisoskus-kasiraamat

Piret Jõul

Projekti Eesti poolne koordinaator

Käsiraamatu kaas

Eesti eksperdid koostööpäeval Šiauliais 6. märtsil 2020.
Vasakult: Tuuli Helk, Kristiina Bergmann, Leoonika Kleimann-Leimann, Raina Uibo

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga