Missioon

Eesti Klassiõpetajate Liit toetab Eesti klassiõpetajaid nende professionaalses arengus ja tööprotsessis ning esindab nende huve ühiskonnas.

Visioon

Eesti Klassiõpetajate Liitu kuuluvad motiveeritud klassiõpetajad, kelle juhendamisel kasvavad Eesti koolides arengu- ja kohanemisvõimelised ning laia silmaringiga õpilased.

Väärtused

Koostöö

Koostöö erinevate osapoolte ja huvigruppidega on rahumeelne, väärikas ja sujuv. Klassiõpetaja otsib võimalusi koostööks ning aitab seeläbi haridust ja oma ametit ühiskonnas rohkem väärtustada. Klassiõpetaja teeb koostööd õpilaste, kolleegide, vanemate, kogukonna ja erinevate koostööpartneritega väljastpoolt kooli, aidates sellega muuta õppimine praktilisemaks.

Teadmised

Õpetajal on teadmised oma ainest, metoodikast, muutuvast kaasaegsest haridusmaastikust ja maailmas toimuvast. Vastavalt teadmistele planeerib õpetaja oma tööd ja hindab õpilaste oskusi ja arenguvajadusi. Õpetajal on teadmised, kuidas märgata õpilaste individuaalsust ja sellele läheneda.

Loovus

Loov õpetaja kasutab erinevaid meetodeid, on õppimisvõimeline ja arengutahtega. Ta oskab kasutada innovaatilisi õppevahendeid ja siduda õpitavat praktilise eluga. Loov õpetaja oskab lahendada probleeme ja neid ennetada.

Professionaalsus

Professionaalne klassiõpetaja seab eesmärgiks õpilase igakülgse arendamise. Ta kasutab mitmekülgset metoodikat, lähenedes õppesisule innovaatiliselt ja praktiliselt. Professionaalne klassiõpetaja on eetiline, olles eeskujuks õpilastele, vanematele ja ühiskonnal laiemalt. Tema väärtusmaailm on kooskõlas demokraatlike väärtustega.